Kamis, 08 Maret 2012

3 Perkara Penting sebelum sebar hadithRamai manusia suka menyebarkan hadith-hadith Nabi SAW dalam internet terutamanya Facebook.
Mereka berniat baik atas alasan sabda Nabi SAW " ًﺔَﻳﺁ ْﻮَﻟَﻭ ﻲِّﻨَﻋ ﺍﻮُﻐِّﻠَﺑ - sampaikan dariku walau satu ayat".
Tetapi mereka lupa lafaz penuh hadith berkenaan berbunyi: " ﻲِﻨَﺑ ْﻦَﻋ ﺍﻮُﺛِّﺪَﺣَﻭ ًﺔَﻳﺁ ْﻮَﻟَﻭ ﻲِّﻨَﻋ ﺍﻮُﻐِّﻠَﺑ
ﺍًﺪِّﻤَﻌَﺘُﻣ َّﻲَﻠَﻋ َﺏَﺬَﻛ ْﻦَﻣَﻭ ، َﺝَﺮَﺣ َﻻَﻭ ، َﻞﻴِﺋﺍَﺮْﺳِﺇ
ِﺭﺎَّﻨﻟﺍ َﻦِﻣ ُﻩَﺪَﻌْﻘَﻣ ْﺃَّﻮَﺒَﺘَﻴْﻠَﻓ -  
sampaikan dariku walau satu ayat, dan ceritakanlah (apa yang kalian
dengar) dari kisah-kisah Bani Isra'il dan itu tidak mengapa (iaitu tidak berdosa walaupun ia tidak
sahih). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja (iaitu menyebarkan hadith Nabi tanpa
memastikan ia sahih terlebih dahulu) maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka".
Jangan baca hadith sekerat saja, tetapi bacalah keseluruhannya. Ketahuilah bahawa hadith yang
sama ini padanya galakan dan ancaman, bahagian pertama hadith berbunyi " ًﺔَﻳﺁ ْﻮَﻟَﻭ ﻲِّﻨَﻋ ﺍﻮُﻐِّﻠَﺑ -
sampaikan dariku walau satu ayat" adalah galakan manakala ia diringi dengan ancaman pada
bahagian akhir hadith berbunyi: " َّﻲَﻠَﻋ َﺏَﺬَﻛ ْﻦَﻣَﻭ
ِﺭﺎَّﻨﻟﺍ َﻦِﻣ ُﻩَﺪَﻌْﻘَﻣ ْﺃَّﻮَﺒَﺘَﻴْﻠَﻓ ﺍًﺪِّﻤَﻌَﺘُﻣ - 
dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja (iaitu menyebarkan hadith Nabi tanpa memastikan ia sahih terlebih dahulu) maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka". Oleh itu sebelum anda ingin beramal dengan galakan menyebarkan hadith Nabi SAW itu, jangan lupa ancamannya, tanya dulu diri anda sekurang- kurangnya 3 perkara: 1 - benarkah ia hadith?, 2 - riwayat siapa? , 3- sahihkah ia?. Apabila telahterjawab kesemua 3 soalan asas ini, maka silakanlah menyebarkan hadith itu, jika tidak maka
usahlah sebarkan walaupun ayatnya nampak baik dan mampu memberi suntikan jiwa. Kerana tiada lagi yang baik apabila anda telah berdusta kepada Baginda Nabi SAW.Wahai para penyebar berita palsu (fitnah)!

Wahai para pendusta!

Hai orang yang tidak senang melihat orang mukmin saling berbaik baik sehingga dipisahkan!

Hai orang yang tidak suka melihat kaum mukmin aman!

Hai para pencari aib orang yang baik!

Tahanlah lidahmu, karena sesungguhnya kamu akan diminta pertanggungjawaban kata-kata yang engkau ucapkan.

Allah berfirman maksudnya:

" Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya Malaikat pengawas yang selalu hadir".
[Surah Qaf : 18].

Tidak ada komentar:

Posting Komentar