Selasa, 15 Mei 2012

Tanda-tanda wanita yang baik Akhlaknya.::Tanda-tanda wanita yang baik Akhlaknya::.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam bersabda,"Perkara dunia yang paling aku sukai adalah wanita shalihah."

1. Berakhlak dgn mentaati perintah Alloh. seperti tekun dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, sabar dalam menempuh sgl cobaan, senantiasa bersyukur serta banyak mengingat Alloh.

2. Mentaati suaminya, ridho dgn pemberian suami, melayani suami dgn baik, sopan santun dalam sgl ucapan dan tingkah laku, menutup aurat, menjaga kehormatan keluarga dan memelihara amanah suami.

3. Berakhlak kpd kedua orang tua, memuliakan mereka, serta membantu dan menyenangkan mereka, selalu berusaha mengajak keluarga kpd kebaikan dan keridhoan Alloh Ta'ala.

4. Berakhlak kpd sesama teman, tetangga dan masyarakat sekitarnya, tidak mengganggu dan menyakiti mereka melainkan membantu dan memudahkan mereka dgn apa yang kita mampu.

5. Tumpuan hatinya ialah untuk memperbaiki diri, berakhlak baik, mengurus rumah tangga dgn baik, memelihara ibadah dan menjaga hubungan dgn manusia.

wallahu a'lam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar