Minggu, 24 Februari 2013

Keimanan


Keimanan

Maksud Iman ialah :
1. Membenarkan (tasdiq) iaitu beriktikad dengan hati.
2. Melafazkan (berikrar) dengan perkataan.
3. Mengamalkan (I’malu) dengan perbuatan.


Islam adalah Ad-Din yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Ia adalah ad-Din yang beintikan iman & amal. Iman itu merupakan aqidah / akar dan di atasnya berdiri syariat Islam. Dari akar itulah keluarlah cabang-cabangnya. Cabang-cabang ini diibaratkan sebagai syariat Islam. Cabang-cabangnya itu pula akan menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan itulah amal yang akan dizahirkan.

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh & cabangnya (menjulang) ke langit, Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.”
[Surah Ibrahim : 24-25]

Iman & amal ataupun dengan kata lain aqidah & syariat tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain.

Keduanya adalah umpama buah dengan akarnya atau natijahnya dengan muqadimahnya.


Ma Fi Qalbi Ghairullah~
Wallahu'alam~

Tidak ada komentar:

Posting Komentar