Senin, 30 Juli 2012

10 hadiah Allah di dunia untuk orang yang bertakwa~*10 hadiah Allah di dunia untuk orang yang bertakwa*~

Kehidupan orang-orang yang bertakwa sangat indah penuh keberkatan dan keuntungan. Di dunia lagi Allah telah janjikan pelbagai ‘hadiah’ apatah lagi di akhirat, sebagaimana digambarkanNya di dalam Al-quran:


1. Sentiasa mendapat petunjuk :
“Mereka itulah ( orang-orang yang bertakwa ) yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung” ( Al-Baqarah: 5 )

2. Diberi penyelesaian daripada masalah :
“Dan sesisapa yang bertakwa kepada Allah nescaya akan diberi kepadanya jalan keluar”. ( At-Thalaq: 2 )

3. Dipermudah dalam segala urusan :
“Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah nescaya Allah akan memudahkan baginya segala urusannya”. ( At-Thalaq : 4 )

4. Mendapat rezeki dari sumber yang tidak terduga :
“ dan memberinya ( orang bertakwa ) rezeki dari sumber yang tidak terduga” ( At-Thalaq : 3 )

5. Dikasihi Allah ( dengan itu akan dikasihi malaikat dan manusia ) :
“ Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa”. ( Ali Imran : 76 )

6. Mendapat kebekatan dari langit dan bumi:
“Jika seluruh penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi”. ( Al A`raf : 96 )

7. Mendapat keselamatan dari Allah : ‘
Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa”. ( Al Fussilat : 18 )

8. Mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah:
“….dan bertakwalah kepadaAllah dan ketahuilah Allah bersama ( menolong dan melindungi ) orang-orang yang bertakwa” . ( Al-Baqarah : 194 )

9. Mendapat kemenangan:
“Sesungguhnya orang-orang bertakwa mendapat kemenangan”. ( An Naba` : 120 )

10. Diberikan Furqan ( petunjuk untuk membezakan yang Haqqu wal Batil (benar dan yang salah ) :
Jika kamu bertakwa kepada Allah nescaya dia akan memberikan kepada kamu Furqan”.
( AlAnfal : 29 )

Kata Penulis:
"Bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah akan menjanjikan kamu Jannah (Syurga) yang indah kepada kamu pada akhirat kelak. Sesungguhnya amalan orang-orang yang bertaqwa tidak akan sia-sia malah akan mendapat ganjaran yang besar di dunia lagi dan ditambah nikmatnya di akhirat. Dan Rugilah bagi sesiapa yang ingkar akan suruhan dan larangan Allah sesungguhnya Allah akan melaknati orang yang mengingkari suruhan dan laranganNya. Maka akan memberinya pembalasan dan azab yang pedih di dunia lagi dan akan ditambah keseksaan dengan azab yang lebih pedih di akhirat kelak di dalam neraka Allah di atas amalan-amalan mereka yang kufur..''

Tidak ada komentar:

Posting Komentar