Jumat, 30 November 2012

*Ayat Al-quran sebagai mas kahwin*Ayat Al-quran sebagai mas kahwin

Anda tidak mampu menyediakan mas kahwin begitu tinggi?, Rasulullah S.A.W mengajar kita supaya menyediakan mas kahwin semampunya, seelok-eloknya Al-quran..

Ayat suci Al-quran sebagai mas kahwin

Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda pada seorang lelaki dari sahabatnya: "Apakah kamu sudah kahwin hai Fulan?". Dia berkata: "Belum, sungguh hai Rasulullah, saya tidak punya sesuatu untuk belanja kahwin". Rasulullah bertanya: "Bukankah kau punya hafalan "Qul Huwallahu Ahad?". Dia menjawab :"Ya". Rasulullah bersabda: "Hafalan itu menyamai sepertiga Al Quran".
Rasulullah s.a.w bertanya: "Bukankah kamu punya hafalan "Idza Jaa'a Nashtullahi Wal Fath?" Dia menjawab: "Ya". Rasulullah s.a.w bersabda: "Itu menyamai seperempat Al Quran". Rasulullah s.a.w bertanya: "Bukankah kamu punya hafalan "Idzaa Zulzilatil Ardhu?". Dia menjawab: "Ya". Rasulullah bersabda: "Itu menyamai seperempat Al Quran. Kahwinlah. Kahwinlah".
Sunan At-Tirmidzi Jilid 4. Hadith Nombor 3058.
---------------------
Ada alasan untuk tidak berkahwin lagi?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar