Senin, 31 Desember 2012

SubhanaAllah

 

''Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa ada di dalam syurga dan dekat dengan air yang mengalir. Sambil mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum ini di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah''

(Al-Quran, Surah az-Zariyat, 51:15-18)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar